Nadaljevalni tečaj je sestavljen iz 10 ur.

V nadaljevalni tečaj lahko pristopijo vsi, ki so že opravili začetni tečaj. To pomeni, da sami pripravijo konja in ga pripeljejo v manežo, kjer jih čaka inštruktor. V nadaljevalnem tečaju se utrjuje tehnika, ter uči obvladovanje konja t.j. samostojnost na konju, odločnosti ter doslednost pri dajanju ukazov. Na lonži se tečajnik nauči galopa in ob koncu tečaja galopira samostojno po maneži. Veliko se jaha čez talne ovire, s čimer se jahač nauči pravilno pripeljati konja na oviro, natančnosti pa se nauči tudi z jahanjem krogov in diagonal.

*pomembno je vedeti, da ena ura nikakor ne zajema ene ure na konju, temveč vse, od priprave konja, jahanja in skrbi za konja po koncu jahanja.