Nadaljevalni  tečaj zajema 8 ur in je namenjen nadaljnjemu usvajanju jahalnega znanja in gradnji partnerstva s konjem. V nadaljevalni tečaj lahko pristopijo vsi, ki so že opravili začetni tečaj, oz. imajo dovolj predhodnega znanja. To pomeni, da sami pripravijo konja in ga pripeljejo v manežo, kjer jih čaka inštruktor. V nadaljevalnem tečaju se utrjuje tehnika, ter uči obvladovanje konja, t.j. odločnosti ter doslednosti pri dajanju ukazov. Ob koncu tečaja jahač že delno samostojno galopira po maneži. Veliko se jaha čez talne ovire, s čimer se jahač nauči pravilno pripeljati konja na oviro, natančnosti pa se nauči tudi z jahanjem krogov in diagonal.

Ob koncu nadaljevalnega tečaja je večina tečajnikov pripravljenih na opravljanje izpita JAHAČ 1 po programu Konjeniške Zveze Slovenije