Nadaljevalni tečaj

Nadaljevalni tečaj je sestavljen iz 10 ur. V nadaljevalni tečaj lahko pristopijo vsi, ki že obvladajo vse, kar zajema začetni tečaj. To pomeni, da sami pripravijo konja in ga pripeljejo v manežo, kjer jih čaka inštruktor. Tečajnikov je lahko več kot 4. V nadaljevalnem tečaju se predvsem utrjuje tehnika, ter uči obvladovanja konja t.j. samostojnosti na konju, odločnosti in doslednosti pri dajanju ukazov. Na lonži se tečajnik nauči galopa in ob koncu tečaja prične tudi samostojno galopirati po maneži. Veliko se jaha čez talne ovire, s čimer se jahač nauči pravilno pripeljati konja na oviro, natančnosti pa se uči tudi z jahanjem krogov, diagonal itd.

Izpiti: JAHAČ 1 in JAHAČ 2

Tečajnik lahko opravlja omenjena izpita, ki sta določena s strani Konjeniške zveze Slovenije. Opravljen izpit JAHAČ 2 je pogoj da lahko jahač začne s terenskim jahanjem.