Osnovni tečaj

Osnovni tečaj zajema 6 ur, ki se jih izvede v štirih srečanjih. Namenjen je tečajnikom vseh starostnih skupin, ki se bodo s konjem srečali prvič, zato je veliko poudarka na spoznavanju same živali, izgubljanju strahu pred njo, itd. Vsako srečanje ima tudi krajše predavanje o eni od značilnih lastnostih konja ali o samem delu. Po dva tečajnika poskrbita za enega konja. Naučita se ga čistiti, poskrbeti za njegov boks, ga zasedlati in delno zauzdati, voditi v manežo in iz nje. Jahalna znanja pa zajemajo jahanje v koraku in kasu z različnimi vajami za pravilen sed in sprostilnimi vajami, ki omogočajo jahaču začutiti konja in njegovo gibanje.