Začetni tečaj zajema 6 ur.

Ki se jih izvede v štirih srečanjih. Namenjen je tečajnikom vseh starostnih skupin, ki se bodo s konjem srečali prvič. Prav zaradi tega je veliko poudarka na spoznavanju same živali, premagovanju strahu, in pridobivanju zaupanja. Vsako srečanje ima tudi krajše predavanje o značilnih lastnostih konja ali o samem delu z njim. Po dva tečajnika poskrbita za enega konja. Naučita se ga čistiti, poskrbeti za njegov boks, ga osedlati in delno zauzdati, voditi v manežo in iz nje.

Jahalna znanja pa zajemajo jahanje v koraku in kasu z različnimi vajami za pravilno sedenje in sprostitvenimi vajami, ki omogočajo jahaču začutiti konja in njegovo gibanje.

*pomembno je vedeti, da ena ura nikakor ne zajema ene ure na konju, temveč vse, od priprave konja, jahanja in skrbi za konja po koncu jahanja.