Začetni tečaj zajema 8 ur in je namenjen usvajanju jahalnega znanja in poglabljanju znanj o lastnostih konja ter predvsem osveščanju o partnerstvu med jahačem in konjem. Jahač bo ob koncu tečaja znal pravilno in samozavestno voditi konja na roki, ga sam očistiti, zasedlati in delno zauzdati. Jahati  bo znal samostojno v koraku in kasu v osnovnih dresurnih prvinah ter čez majhne prepreke, galopiral  bo na lonži. Vse bolj samozavestno bo pristopal h konju in gradil z njim lep, partnerski odnos.