Začetni tečaj

Začetni tečaj je sestavljen iz 8ih ur, v katerih se tečajnik nauči širšega pristopa h konju in osnov jahanja. Število tečajnikov je od 2 do 4. Ob koncu tečaja bo tečajnik/tečajnica znal/a mirno postopati okrog konja, ga pravilno očistiti, osedlati in zauzdati, ga voditi do maneže in iz nje, pravilno poskrbeti za opremo in splošno čistočo v hlevu. Pod sedlom pa bo znal/a konja voditi in pravilno uporabljati jahačeva dejstva v hodu in kasu. Samo učenje jahanja zajema prvih par ur izključno na lonži, da se inštruktor lahko posveti jahaču individualno in ga že od samega začetka nauči pravilne tehnike, drže in uporabe jahačevih dejstev.

*pomembno je vedeti, da ena ura nikakor ne zajema ene ure na konju, temveč vse, od priprave konja, jahanja in skrbi za konja po koncu jahanja.