Turizem v Idriji

Mesto: Idrija je zelo priljubljena turistična destinacija v Sloveniji. Privablja predvsem z dediščino Idrijske čipke ter rudnikom živega srebra. Obiskuje jo vse več domačih, pa tudi tujih turistov, saj se je v zadnjih letih zelo lepo razvijala in pridobivala na zunanji podobi. Obnovilo se je več hiš v samem centru, naredilo nov famozen trg s prelepim pogledom na grad Gewerkenegg po načrtih arhitekta Borisa Podrecce. Vrata so odprle nove umetniške galerije, ustvarile so se nove muzejske zbirke in še bi lahko naštevali. Zelo priljubljena med turisti ostajata obisk Antonijevega rova in tehniškega muzeja na gradu. Vse bolj pa na svetovnem ugledu pridobiva tudi idrijska čipka, ki navdušuje modne oblikovalce in ljubitelje mode. Med novejšimi pridobitvami v Idriji je vsekakor mestni akvarij, ki se lahko pohvali z največjo zbirko eksotičnih rib v Sloveniji. Leta 2012  pa se je skupaj s španskim rudnikom živega srebra Almadenom uvrstila na prestižni Unescov seznam naravne in kulturne dediščine.

Narava: Že sama lokacija mesta globoko v kotlini je edinstvena in turistično privlačna. Obdano je s prostranimi, gosto poraščenimi gozdovi, ki se na vrhovih hribov odpirajo v prelepe planote na katerih domujejo kmetije. Idrija z okolico je zelo zanimiva tudi s strani geološke sestave tal in si  v zadnjem času prizadeva za ustanovitev geoparka. Del znamenitosti povezanih z rudnikom (Klavže) se nahaja v izredno lepem Krajinskem parku Zgornja Idrijca, ki je poleti s kopališčem na Lajštu tudi izjemno obiskan in priljubljen kraj za ohladitev pred poletno vročino. Omeniti velja vsaj še vojskarsko planoto z najvišje ležečo vasjo na Primorskem, ki s svojimi lepotami ne pusti ravnodušnega nobenega obiskovalca.

Konjski turizem – glej  del o konjih.Town: Idrija is a very popular tourist destination in Slovenia. It attracts mainly with the heritage of Idrian lace and the mercury mine. It is visited by more and more Slovenian and foreign tourists as it has been developing greatly over the past few years. Lots of old houses in the city centre have been renovated, a new town square by the architect Boris Podrecca has been erected which offers a spectacular view at the Gewerkenegg castle. New art galleries have opened their doors and new museum collections have been created. St.Anthony Shaft  and Technical museum in the castle are among the most popular touristic sights. The Idrian lace on the other hand is also gaining worldwide acceptance as it is highly appreciated by more and more fashion designers. There is a fairly new and very interesting city aquarium in the city centre that offers the largest collection of exotic fish species in Slovenia. In the year 2012 Idrija, together with the Spanish mercury mine Almaden, became enlisted on the Unesco list of natural and cultural world heritage.

Nature: The location of the town itself in the depth of the basin is unique and attractive for the tourists. Idrija with its surroundings is a geologically unique area and that is why Idrija has been trying to establish a Geopark. A few of the mine connected sights (Klavže) are situated in the beautiful Upper Idrijca Park where a very popular natural swimming area is also found that is packed with visitors seeking the coolness in the hot summer days. Not mentioning  the Vojskarska plateau would be a mistake as it excites with its natural beauty every visitor that sets foot on it.

Equine tourism – see the Horses part of the page.